Lietuvos ir Izraelio mokslininkai ieškos būdų užkirsti kelią sunkioms balso ligoms

Prasidėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos tyrimų centro (LTC)jungtinio projekto darbai. Lietuvos mokslininkai, bendradarbiaudami su IBM laboratorija Haifoje (Izraelis), tirs naujus balso patologijų nustatymo būdus.

Aštuonių Lietuvos mokslininkų grupė penkerius metus tirs būdus, kaip iš anksto diagnozuoti sudėtingas balso ligas, tarp jų – ir visišką balso praradimą, bei užkirsti joms kelią. Atlikdami mokslinius tyrimus lietuviai bendradarbiaus su IBM laboratorija Haifoje, kurioje dirba 500 mokslininkų ir kuri yra didžiausias IBM mokslinių tyrimų centras už JAV ribų.

„Tikimės per tuos penkerius metus padaryti išradimų, vertų patentavimo, kurie galėtų tapti pirmaisiais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir IBM bendrais patentais. Tai būtų svarbus laimėjimas ne tik universitetui, bet ir žmonėms, kurie, įgyvendinus mokslinių tyrimų metu padarytus atradimus, galėtų išvengti sunkių balso ligų“, – sakė projektui vadovaujantis prof. Virgilijus Ulozas.

„Džiugu, jog vos prieš porą mėnesių pasirašius sutartį, pasirengimas šiam projektui yra baigtas ir jau pradėti intensyvūs darbai”, – sakė Lietuvos tyrimų centro generalinis direktorius Tomas Deržanauskas. Jo teigimu, LTC suteiks galimybę Sveikatos mokslų universiteto mokslininkams naudotis IBM laboratorija Haifoje, padės patentuoti išradimus ir komercinti mokslinius tyrimus, tokiu būdu įgalindamas mokslininkus pasinaudoti intelektinės nuosavybės teikiama nauda.

„Tikime, kad Lietuvos tyrimų centrui tarpininkaujant gabiausi Lietuvos mokslininkai bendradarbiaus su milžinišką patirtį sukaupusiomis IBM laboratorijomis ir bus pasiekta didelių laimėjimų sveikatos ir medicinos tyrimų bei nanotechnologijų srityse”, – sakė Tomas Deržanauskas. LTC šiuo metu yra pasirašęs 6 sutartis dėl 3 nanotechnologijų ir 3 biomedicinos tyrimų projektų su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis.

Lietuvos tyrimų centras, įsteigtas remiantis LR Vyriausybės ir IBM 2010 m. rugsėjį pasirašyta penkerių metų jungtinės veiklos sutartimi, bendradarbiauja vykdant mokslinius tyrimus, kurie skatina pasaulinėje rinkoje paklausių šiuolaikinių technologijų plėtrą nanotechnologijų, sveikatos apsaugos ir intelektinės nuosavybės valdymo srityje. Lietuva ir IBM lygiomis teisėmis naudojasi tyrimų centro mokslinių tyrimų rezultatais bei IBM laboratorijomis Ciuriche ir Haifoje. Bendradarbiavimas su IBM suteiks Lietuvos mokslininkams žinių, kaip komercinti mokslinių tyrimų rezultatus ir tiesiogiai skatins šalies ekonomikos augimą.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *