Vaidotas Sauka: Žmogiškieji ištekliai ir informacinės technologijos

Nepaisant kylančios informacinių technologijų svarbos šiuolaikiniame pasaulyje, jų ryšys su žmogiškaisiais ištekliais išlieka daugialypis ir nevienareikšmis. Pirmiausiai informacinės technologijos atlieka pagalbinį vaidmenį. Pavyzdžiui, vertinant kandidato ar būsimojo darbuotojo kompetencijas, prašoma užpildyti rašto darbus ir atlikti kelias valandas trunkančias užduotis. Anksčiau tam asmuo gerą pusdienį praleisdavo atrankos kompanijoje, pildydamas klausimynus. Dabar, po technologinės pertvarkos, dalį užduočių kandidatas jau gali atlikti namuose, ir tik trumpesnę dalį riboto laiko užduočių – darbuotojų atrankos kompanijoje. Taigi, kandidatas čia būna trumpiau, sau patogiomis sąlygomis naudodamasis kompiuteriu ir internetu.

Iš kitos pusės, raštu pildomos užduotys nėra pagrindinė darbuotojų atrankos proceso dalis – pokalbiai su darbdaviu ir atrankos konsultantu, kandidato darbo istorijos tyrimas ir tikrinimas tebelieka sprendimą lemiančiais faktoriais. Ir ši dalis dėl tobulesnių informacinių technologijų nedaug tepasikeitė. Organizacijų esminis ir pagrindinis aspektas yra jų darbuotojai. Žmogiškieji ryšiai, individų santykiai, suteikiantys darbo aprašymams gyvasties ir subtilybių, lemia tiek atskirų epizodų, tiek ir visos organizacijos kasdienę veiklą, istoriją ir sėkmę.

Taigi, informacinių technologijų vaidmuo išlieka pagalbinis, o ne sprendžiamasis. Mažai tikėtinas scenarijus, kad naujų darbuotojų atranka bus visiškai automatizuota ir kompiuterizuota. Darbuotojų tarpusavio ryšiai, kurie sudaro ir darbo santykių pagrindą, individualumai, išimtys vargu ar kada nors bus prieinami informacinėms technologijoms.

Todėl dera suvokti šių priemonių ribas ir jas taikyti, naudojantis „vartotojišku patogumu”: kad technologinės naujovės pagerintų taikomas priemones, o ne jas pakeistų.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *